Fluent UI วิธีปรับ Styles User Interface 

Fluent UI วิธีปรับ Styles User Interface 

หากเป็นมือใหม่ พึ่งหัดใช้ Fluent UI ผมจะมาแนะนำ วิธีการปรับ styles ของ component ให้ดูเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆกัน  เริ่มแรกผมจะใช้ PrimaryButton ที่ fluent UI ให้มา  ปรับ style ของ component จะสังเกตว่า มี style กับ styles  ความต่าง คือ   Style:...