หากเป็นมือใหม่ พึ่งหัดใช้ Fluent UI ผมจะมาแนะนำ วิธีการปรับ styles ของ component ให้ดูเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆกัน 

เริ่มแรกผมจะใช้ PrimaryButton ที่ fluent UI ให้มา 

ปรับ style ของ component จะสังเกตว่า มี style กับ styles 

ความต่าง คือ  

Style: จะใช้เหมือนกับ element ทั่วไป เช่น div span input และอื่นๆ 

Styles: จะเป็น property ที่ทุก component ของ fluent UI ให้มา เนื่องจาก component แต่ละตัวของ fluent UI จะประกอบไปด้วยหลายๆ element รวมกัน styles นี้จะสามารถปรับแต่ละ element ของ component ได้ 

ถ้าเราลองใช้ style มาเปลี่ยน background เป็นสีแดง 

เปลี่ยนสีตัวหนังสือเป็นสีเขียว และปรับ padding 

จะเห็นว่า style ปรับได้ตามปกติ 

ทีนี้มาดู styles บ้าง ถ้าเราลอง ctrl + spacebar ดู จะเห็นว่าด้านในจะมี property ให้ใช้เยอะมาก 

ผมจะลองทำเหมือนแบบเดิมด้วย styles ดู โดยผมจะเลือก root เป็น property 

จะเห็นว่าได้เหมือนกันเลย 

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า แต่ละ property ปรับตรงไหนได้ 

ให้ลองไปที่ Inspect => element ดู สังเกตชื่อ class ของ element ด้านใน primaryButton จะเห็นตรงที่ขีดเส้นสีแดงในรูป 

ทีนี้ผมจะเปลี่ยน สีด้านใน flexContainer ดู 

ต่อไป ผมจะลองเปลี่ยน style ของ ปุ่มที่ disabled ไว้ 

ถ้าเราใช้ style แบบปกติก็จะเขียนแบบในรูป ก็คือเหมือน condition rendering 

ถ้าเราใช้เป็น styles แทน เราก็จะได้ไม่ต้องเขียน condition rendering แล้ว 

ใช้ rootDisabled เป็น property หลัก 

นี่เป็นวิธีปรับ styles แบบง่ายๆ หากท่านใช้งาน fluent UI เป็นหลัก ทุก component นั้นจะใช้ styles property ได้หมด สามารถดูเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ที่เว็ปของ Fluent UI 

ผู้เขียน Tanapat Limtemsap

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566