ร่วมงานกับเรา

 

บริษัท ฟรีเวชัน จำกัด เราเป็นบริษัทที่พัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยเน้นทางด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ และมีความปลอดภัยสูง

เราจึงยังเปิดรับตำแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนารวมไปถึงนิสิตหรือนักศึกษาฝึกงาน (Student Intern) หากสนใจตำแหน่งงานสามารถติดต่อที่เบอร์ 082-579-8555 หรือส่ง CV/Resume มาที่อีเมล : support@frevation.com

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Programmer/ Developer (Full Time)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ออนไลน์หรือสำนักงานที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
 • ค่าตอบแทน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์
 • ช่วงเวลาทำงาน : 8:30 – 17:30 น.

คุณสมบัติ

  • มีทักษะ HTML/CSS/ JavaScript/ ReactJS/ NodeJs
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application
  • ร่วมทำงานกันเป็นทีมได้ดีรวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำงาน
  • เป็นคนกระตือรือร้นและรับผิดชอบ เรียนรู้และอดทนต่องานหนักได้
  • สามารถทำงานได้ในภาวะกดดันและมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้

หน้าที่ความรับชอบ

  • พัฒนา Web Applocation ด้วย ReactJS และ NodeJS ตามที่ได้รับมอบมายจากบริษัท
  • Debug และ Test ระบบต่าง ๆ
  • ทำเอกสารคู่มือการใช้งาน
  • และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจติดต่อ

  • ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกฤษณ์
  • เบอร์โทร : 082-579-8555
  • อีเมล : support@frevation.com

นักศึกษาฝึกงาน (Student Intern)

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ออนไลน์หรือสำนักงานที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
 • ค่าตอบแทน : ตามโครงสร้างบริษัท
 • วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์
 • ช่วงเวลาทำงาน : 8:30 – 17:30 น.

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะ HTML/CSS/JavaScript
  • หากเขียน ReactJS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application
  • ร่วมทำงานกันเป็นทีมได้ดีรวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำงาน
  • เป็นคนกระตือรือร้นและรับผิดชอบ เรียนรู้และอดทนต่องานหนักได้

หน้าที่ความรับชอบ

  • พัฒนา Web Applocation ด้วย ReactJS และ NodeJS ตามที่ได้รับมอบมายจากบริษัท
  • Debug และ Test ระบบต่าง ๆ
  • ทำเอกสารคู่มือการใช้งาน

สนใจติดต่อ

  • ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกฤษณ์
  • เบอร์โทร : 082-579-8555
  • อีเมล : support@frevation.com