บทความแนะนำ

วิธีการทำรูป YouTube Banner ให้รองรับได้ทุกจอ

วิธีการทำรูป YouTube Banner ให้รองรับได้ทุกจอ

บทความนี้จะมาอธิบายเทคนิคในการสร้างปกรูป Cover Photo บน Channel ของ YouTube หรือเรียกอีกอย่างก็คือ YouTube Banner ให้สามารถรองรับทุกหน้าจอโดยปกติแล้ว YouTube กำหนดให้ขนาดรูป YouTube Banner มีขนาดรูปเป็นแบบอัตราส่วน 16:9 โดยกำหนดขนาดเป็น 2560 x 1440 pixels...

Disable option ให้ picker บน React-Native

Disable option ให้ picker บน React-Native

หากใครเคยใช้ picker บน react native อาจจะเคยพบปัญหาที่ว่า เราอยากให้มีปุ่มแถมขึ้นมา เช่น กรุณาเลือก แบบนี้หากเราไม่ใส่ option มาเลย จะเป็นแบบด้านล่างจะเห็นว่า picker จะดึงเอา option แรกสุดมาใส่ แต่สิ่งที่เราต้องการคือแบบนี้ปัญหาก็คือว่า เราไม่ต้องการให้สามารถเลือกปุ่ม...

React กับ Grid system จาก MUI 

React กับ Grid system จาก MUI 

Grid ถือเป็น layouts สำหรับ design responsive UI ในที่นี้เราจะใช้ grid จาก MUI Grid ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ container กับ item  เราจะสร้าง container มาครอบ item โดยเราสามารถสร้าง space ให้แต่ละ columns ได้  โดยจะมีขนาด xs md lg และอื่นๆ xs คือ extra small...

บทความทั้งหมด

การพัฒนาซอฟแวร์