วิธีการทำรูป YouTube Banner ให้รองรับได้ทุกจอ

วิธีการทำรูป YouTube Banner ให้รองรับได้ทุกจอ

บทความนี้จะมาอธิบายเทคนิคในการสร้างปกรูป Cover Photo บน Channel ของ YouTube หรือเรียกอีกอย่างก็คือ YouTube Banner ให้สามารถรองรับทุกหน้าจอ โดยปกติแล้ว YouTube กำหนดให้ขนาดรูป YouTube Banner มีขนาดรูปเป็นแบบอัตราส่วน 16:9 โดยกำหนดขนาดเป็น 2560 x 1440 pixels...
การตัดรูปภาพให้มีรูปร่างตามที่ต้องการบน Photoshop

การตัดรูปภาพให้มีรูปร่างตามที่ต้องการบน Photoshop

โดยทั่วไปรูปภาพจะมีลักษณะรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมดังรูป แต่ถ้าหากต้องการทำรูปร่างของภาพเป็นรูปร่างต่าง ๆ ที่เราต้องการ มีวิธีการทำดังตัวอย่างต่อไปนี้   1.ให้สร้าง layer ที่มีรูปร่างตามที่เราต้องการก่อน 2. สร้างอีก layer สำหรับภาพที่เราต้องการมาการมาทำรูปร่าง 3. ต่อมาที่...
วิธีทำสี Text บน Photoshop ให้เป็นสี gradient

วิธีทำสี Text บน Photoshop ให้เป็นสี gradient

การทำสีของ Text บน Photoshop ให้เป็นสี gradient นั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยมีวิธีการดังนี้  1. คลิกที่ layer ของ text ที่เลือกไว้ 2. จากรูปด้านล่างจะสังเกตเห็น fx ให้คลิกที่นั่น 3. เมื่อคลิกที่ fx แล้ว จะมีเมนูให้เลือก ให้เลือก “Gradient Overlay…” 4....