แนะนำแอปพลิเคชั่นออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ Leceipt

แนะนำแอปพลิเคชั่นออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ Leceipt

สำหรับใครที่กำลังทำธุรกิจและจะต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารประเภท e-Tax Invoice/e-Receipt ที่ต้องส่งให้ลูกค้าและกรมสรรพากรนั้น อาจจะกำลังมองหา solution ของระบบหรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ มาช่วยทำการออกเอกสารเหล่านี้ เราขอแนะนำ “Leceipt” ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัท...