สำหรับใครที่กำลังทำธุรกิจและจะต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารประเภท e-Tax Invoice/e-Receipt ที่ต้องส่งให้ลูกค้าและกรมสรรพากรนั้น อาจจะกำลังมองหา solution ของระบบหรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ มาช่วยทำการออกเอกสารเหล่านี้ เราขอแนะนำ “Leceipt” ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด ของเราเอง

สำหรับ Leceipt นั้นคือ ระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นระบบที่ออกเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt ในรูปแบบไฟล์ PDF (ส่งให้ลูกค้า) และ XML (ส่งให้สรรพากร) รวมถึงเอกสารทางธุรกิจในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ PDF ซึ่งสามารถส่งเอกสารผ่านทางอีเมลและ SMS ได้ด้วย

สำหรับเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt ของระบบ Leceipt มาดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 • ใบเสร็จรับเงิน

 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี

 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

 • ใบกำกับภาษี

 • ใบเพิ่มหนี้

 • ใบลดหนี้

 

ในส่วนของเอกสารทางธุรกิจปัจจุบันมีดังนี้

 • ใบเสนอราคา

 • ใบแจ้งหนี้

 • ใบวางบิล

 • หนังสือรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)

นอกจากนี้ ระบบของเรายังสามารถเชื่อมต่อระบบอื่น ๆ เพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt  เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลามากรอกข้อมูลในเอกสาร ซึ่งปัจจุบันเราสามารถเชื่อมต่อกับรายการออเดอร์จาก Shopee Lazada JD Central และ Shipnity รวมถึงการเชื่อมต่อรายการ Invoice กับระบบบัญชี Xero  ดังรูป

แนะนำแอปพลิเคชั่นออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ Leceipt

หรือหากท่านมีระบบบัญชีของท่านอยู่แล้ว ทาง Leceipt ก็มีบริการเชื่อมต่อระบบของท่านเชื่อมกับ Leceipt เพื่อออกเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt ได้ด้วย

แนะนำแอปพลิเคชั่นออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ Leceipt

หากสนใจใช้งานระบบ Leceipt สามารถทดลองใช้งานได้อย่างฟรี ๆ ได้ที่ https://my.leceipt.com

หรือดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ https://www.leceipt.com

ติดตามข่าวสารของ Leceipt : https://www.facebook.com/LeceiptOfficial/

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 082-579-8555 หรือ e-mail : support@leceipt.com หรือ Line : @leceipt

ผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564