Mongodb chart เป็น tool ในการสร้างกราฟจากข้อมูลใน mongoDB ซึ่งสามารถดึงข้อมูลมาจาก database และทำการประยุกต์ข้อมูลได้โดยตรง

ตัวอย่างนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่ mongo ให้มา เพื่อทำกราฟต่างๆ และรวมเข้ากับ website ของเรา โดย website เราจะใช้ nextJS ในการทำ

ขั้นแรกเราจะสร้าง project ของเราขึ้นมาก่อน ใน mongoDb atlas ใส่ชื่ออะไรก็ได้ตามใจเรา

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

หลังจากสร้างเสร็จ เราจะมาหน้านี้ เราก็กด build a database ได้เลย

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

เรื่องราคาไหนก็ได้แล้วแต่เรา ในที่นี้เราจะได้แบบฟรีไปก่อน

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ
MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

Cluster name ใส่ชื่ออะไรก็ได้

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

เสร็จแล้วเราก็จะมาที่หน้านี้ กด browse collections เพื่อไปเอา dataset

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

กด load a sample dataset เพราะเราจะใช้ data ที่เขาให้มาทำ

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ
MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้เราไปที่หน้า Charts และกด activate now

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

เสร็จแล้วเราจะได้มาที่หน้านี้ จะเป็นหน้าที่เราเอาไว้สร้าง chart แต่ก่อนหน้านั้น เราต้อง import dataset ที่เราโหลดไปก่อนหน้านี้ก่อน โดยกดไปที่ data source

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

กด add data source แล้วก็ทำตามขั้นตอนในรูปเลย

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ
MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ
MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

หลังจากเรากด finish แล้ว ให้เราไปที่หน้า dashboards ได้เลย และเลือก dashboard ที่เราจะสร้างหรือ add dashboard ก็ได้

กด add chart เพื่อสร้าง chart

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

กด choose a data source เพื่อเลือก dataset ที่เรา import มา

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ
MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

เราจะได้ fields ทั้งหมดจาก dataset

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

ใน chart type เลือกแบบไหนก็ได้ ในที่นี้เราจะใช้เป็น column

ในที่นี้เราดูหน้าว่า โรงแรมไหนมีจำนวน review มากที่สุด โดยให้ y axis เป็น number_of_review และ series เป็น host_name

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

เราสามารถแก้ไขชื่อ field ได้โดยไปที่ customize เลือก field แล้วกด label overide

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ
MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

ใส่ชื่อกราฟได้ที่ด้านบนของกราฟ เมื่อเราทำกราฟเสร็จแล้ว กด save ด้านบน

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

ใส่ชื่อกราฟได้ที่ด้านบนของกราฟ เมื่อเราทำกราฟเสร็จแล้ว กด save ด้านบน

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

ทีนี้เราจะทำการ import กราฟของเราสร้างไปใส่ในเว็ปของเรา ให้เรากด embed chart

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

หลังจากนั้นเราจะมาที่หน้านี้ เราจะใช้แบบ unauthenticated access ให้เรากดไปที่ Configure external sharing

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

กด enable external sharing แล้วเลือก unauthenticated (ตัวเลือกที่ 2)

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

ทีนี้เราก็สามารถกด enable unauthenticated access ได้แล้ว เลือก Javascript SDK แล้วเอา base url กับ chart id มาใช้ใน code ของเรา

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

ก่อนเราจะเอาไปใส่ในเว็ปเรา ให้ทำการโหลด package ของ mongodb charts ก่อน

yarn add @mongodb-js/charts-embed-dom

ทีนี้เราก็เขียน code ตามในรูปได้เลย โดยเอา baseurl และ chart id จาก chart มาใส่

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

เราสามารถปรับ width กับ height และ theme ได้ตามใจเรา

MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ
MongoDB chart และวิธีรวมเข้ากับเว็บ

นี่คือทั้งหมดของบทความนี้ เราสามารถ aggregate dataset ของเราก่อนมาทำ chart ก็ได้เช่นกัน สามารถไปลองเล่นกันได้ครับ

ผู้เขียน Tanapat Limtemsap

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564