Lodash เป็น library ที่หา method ของ javascript ให้เรา เช่น array หรือ object โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเขียน function เอง Lodash จัดการให้เราเลย เพียงแค่ต้องหา method นั้นให้เจอ 

อย่าลืม install library ก่อนใช้งาน 

เราสามารถดูทุก method ได้ทาง document ของ Lodash ได้เลย ในที่นี้เราจะให้ดูบาง method ทีเราอาจจะได้ใช้บ่อยๆ เช่น 

chunk 

เป็น method ที่ใช้แบ่ง array เป็น หลาย chunk (array) โดยแต่ละ chunk จะมี size ตามที่เรากำหนด เช่น 

newArray: 

uniq 

เป็น method ที่ใช้ดูว่า ใน array นั้น มีตัวไหนบ้างโดยไม่นับตัวซ้ำ เช่น 

newArray: 

pull 

method ที่เอาไว้ดึง element ที่เราต้องการออกไป 

 

newArray: 

 

now 

Method สำหรับเอา timestamp แบบ unix  

 

today: 

นี่เป็นตัวอย่าง method คร่าวๆ ที่เรานำมาให้ดู โดยทุก method สามารถหาดูได้ทาง https://lodash.com/ 

ผู้เขียน Tanapat Limtemsap

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564