JSDoc เป็นตัวช่วยสำหรับเพิ่ม productive ในการเขียนโค้ดของเรา โดยช่วยอธิบาย class หรือ function ว่าต้องใส่ 

ตัวแปรเป็นอะไร 

วิธีใช้ก็ไม่ยาก โดยอย่างแรก แนะนำให้เขียน function หรือ class มาก่อน 

อันนี้เป็นตัวอย่าง function 

การเขียน JSDOC ช่วยให้ Productive ในการเขียนมากขึ้น

จากนั้นเขียน 

การเขียน JSDOC ช่วยให้ Productive ในการเขียนมากขึ้น

กด enter แล้วก็จะเป็นแบบนี้ 

การเขียน JSDOC ช่วยให้ Productive ในการเขียนมากขึ้น

เราสามารถพิมพ์อธิบายและประกาศ type ให้ตัวแปรได้ 

การเขียน JSDOC ช่วยให้ Productive ในการเขียนมากขึ้น

ทีนี้พอเราจะเรียก function ก็จะเป็นแบบนี้ 

การเขียน JSDOC ช่วยให้ Productive ในการเขียนมากขึ้น

ทีนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องใส่ ตัวแปรเป็นแบบไหน 

ผู้เขียน Tanapat Limtemsap

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564