ปรับแต่ง  theme ให้เหมาะกับเรา บน Visual Studio Code 

เบื่อไหมกับหน้าตาเดิมๆของ VS Code บทความนี้จะมาสอนปรับ Theme ของ VS Code ที่เราต้องการกัน 

วิธีแรก 

กด Ctrl + K + T  หรือ ไปที่ File -> Preferences -> Theme -> Color Theme 

ตัวอย่าง Theme 

Dark+ Abyss 

Light+ V2  

วิธีที่สอง 

กด  Ctrl + ,  หรือ ไปที่ File -> Preferences -> Settings 

จากนั้นกดปุ่มขวาบนตามรูป 

เราก็จะมาที่หน้านี้ 

ไปที่ “workbench.colorCustomizations” ถ้าไม่มีให้ทำการพิมพ์เพิ่มขึ้นมา 

เมื่อเรากด Ctrl + Space Bar ขึ้นมา จะเห็น settings ดังรูป ซึ่งก็คือ Theme จากข้อแรกนั่นเอง 

เราสามารถปรับแต่งข้างใน theme ได้ 

ตัวอย่าง 

ก่อนปรับ หลังปรับ 

ผู้เขียน Tanapat Limtemsap

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566