ไฟล์ภาพ .webp เป็นไฟล์ภาพที่ถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็กลงโดยไม่เสียคุณภาพของภาพ ไฟล์ .webp จะมีขนาดเล็กกว่า JPG อยู่ประมาณ 30% และสามารถทำให้รองรับรูปภาพ transparent ได้ โดยหากรองรับรูปภาพแบบ transparent จะทำให้ขนาดของไฟล์ใหญ่ขึ้นประมาณ 22% (ซึ่งกินพื้นที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าหากเทียบกับไฟล์ PNG)  

ผู้ที่ต้องการจะแปลงรูปภาพ webp สามารถแปลงไฟล์ได้ตามเว็บไซต์แปลงไฟล์ทั่วไป หรือจะดาวน์โหลดตัวแปลงไฟล์มาใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://developers.google.com/speed/webp/download?csw=1  ตาม OS ที่ใช้งาน 

ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ด้วยการใช้ไฟล์ภาพ .webp

จากนั้นให้แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาและเปิด command prompt และ cd เพื่อไปหาโฟลเดอร์ที่เก็บภาพไว้ (ในกรณีนี้ผู้เขียนเก็บไว้ที่ Desktop จึง cd ไปหา Desktop)  

ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ด้วยการใช้ไฟล์ภาพ .webp

จากนั้นให้นำ path ของไฟล์ bin\cwebp.exe ที่ได้ดาวน์โหลดมาใส่หน้า command เพื่อทำการรันไฟล์ exe ตามด้วย command  

cwebp ชื่อไฟล์ภาพ.นามสกุล -o ชื่อหลังแปลง.webp 

ดังรูป 

ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ด้วยการใช้ไฟล์ภาพ .webp

หลังจากแปลงเสร็จจะได้ภาพใหม่ที่มีนามสกุล .webp ซึ่งจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าไฟล์ภาพมีขนาดที่เล็กลงอย่างมาก 

ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ด้วยการใช้ไฟล์ภาพ .webp
ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ด้วยการใช้ไฟล์ภาพ .webp

ในส่วนของการใช้งานบน html เองก็ไม่ต่างกับการแสดงผลภาพทั่วไป นั่นคือใช้ tag img ตัวอย่างดังโค้ดด้านล่าง 

<img src=”wallpaper.webp” alt=”webp_image“> 

แต่แน่นอนว่าการบีบอัดไฟล์ก็ไม่ได้ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงเสมอไป ในกรณีของไฟล์ webp เองก็เช่นเดียวกัน เมื่อแปลงไฟล์ภาพต้นฉบับเป็น webp ก็อาจจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นได้เช่นเดียวกัน ขอให้ผู้อ่านระวังตรงส่วนนี้ด้วย 

เขียนโดย เธียรวิชญ์ สิริสาครสกุล 

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564

อ้างอิง 

https://developers.google.com/speed/webp 

https://www.w3resource.com/web-development-tools/webP.php